Sabor donio zakone o stambeno potrošačkom kreditiranju te o zaštiti životinja

Autor: Marina Mađerić
Objavljeno: 4.10.2017. 12:36:29
Sabor donio zakone o stambeno potrošačkom kreditiranju te o zaštiti životinja

Foto:

Hrvatski sabor u srijedu je donio više zakona, među kojima i onaj  o stambenom potrošačkom kreditiranju te o zaštiti životinja, a kako se i nagađalo, nije bilo glasovanja o istražnom povjerenstvu za Agrokor niti o ustavnim sucima, no predsjednik Sabora Gordan Jandroković novo je glasovanje najavio već u petak uz konstataciju kako se nada da će se do tada "složiti oko nekih važnih stvari" pa će "možda biti razloga za zadovoljstvo". 


Zakon o stambenom potrošačkom kreditu, kojim bi se trebalo dodatno zaštititi klijente banaka pri podizanju stambenog kredita, dobio je jednoglasnu podršku 110 zastupnika. Njime će banke morati detaljno izvijestiti klijenta o svim troškovima kredita, a klijent potom ima pravo da u roku od dva tjedna odustane od ugovora bez navođenja razloga. Banke će također imati obvezu potrošaču iznijeti detaljan izračun efektivne kamatne stope, a zakon predviđa i promjene u ocjeni kreditne sposobnosti. Zakonom se ukida i izlazna naknada za otplatu kredita.

Prihvaćen je amandman Vlade kako kreditna institucija ne smije potrošaču naplatiti naknadu za obradu ili odobravanje stambenog potrošačkog kredita. Sve druge naknade koje kreditna institucija naplaćuje u vezi s ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu ne smiju biti veće od stvarnog troška koji je nastao kreditnoj instituciji, a radi kojeg se ta naknada naplaćuje.

Nakon sklapanja ugovora o stambeno-potrošačkom kreditu stambena institucija ne smije uvoditi nove naknade niti smije povećati naknade koje su postojale u trenutku sklapanja ugovora o stambeno potrošačkom kreditu.


Sabor je sa 113 glasova 'za' i tri suzdržana glasa donio i Zakon o zaštiti životinja kojim se uz ostalo zabranjuju neodgovarajuća postupanja prema životinjama te regulira da životinje u skloništima ostaju do udomljenja. Vlada je među ostalim prihvatila i amandman nezavisnog  Veljka Kajtazija koji se zauzima se da se i općinama i gradovima omogući da propisuju trajnu sterilizaciju kao način kontrole životinja na svom području kako bi smanjile problem zbrinjavanja napuštenih životinja. Prema novom zakonu, u svakoj županiji mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 mjesta za životinje.


Hrvatski sabor je izmijenio i  Zakon o lokalnim porezima kojim se brišu odredbe koje se tiču poreza na nekretnine, a čije je uvođenje bilo predviđeno za početak iduće godine. Izmijenio je i kazneni zakon, zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU, međunarodnom privatnom pravu, europskim radničkim vijećima, prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika...   


U drugo je čitanje poslan Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o prestanku zakona o umirovljeničkom fondu, europskim radničkim vijećima, izmjene zakona o radu, profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida,  uredbe EU o novoj hrani, radiološkoj nuklearnoj sigurnosti, zaštiti okoliša, sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.  


Sabor u srijedu nije, kako se i nagađalo, glasovao niti o istražnom povjerenstvu za Agrokor niti o sucima Ustavnog suda. Predsjednik Sabora Jandroković na kraju glasovanja izvijestio je kako će Sabor ponovno glasovati u petak u podne. "Nadam se da ćemo se do tada složiti oko nekih važnih stvari pa će možda biti razloga za zadovoljstvo", kazao je Jandroković. 


(Hina)


Vezane vijesti
Ažurirano: 21.1.2021. 15:23:28

Što mislite o protuepidemijskim mjerama u Gradu Zagrebu?

Sve to treba ukinuti i pustiti ljude na miru
Mjere su prestroge, treba ih olabaviti
Mjere su ovog trenutka optimalne
Sve treba postrožiti kako bi se suzbila epidemija
Koje mjere, mi niti nemamo pravih mjera, pogledajte što se uvodi u Europi
( glasajte da biste vidjeli rezultate )

Create Account