Poslovni subjekti


Pregled lokacija poslovnih subjekata na sesvetskom području.

Projekt je zamišljen na način da prikazuje sve poslovne subjekte te da korisnicima omogući brz i jednostavan pronalazak subjekata koji obavljaju traženu djelatnost.

Na Google karti prikazane su lokacije poslovnih subjekata na sesvetskom području.

Poslovne subjekte moguće je pregledavati prema kategorijama tako da se u padajućem izborniku "Kategorija" odabere tražena kategorija (pr. auto servisi, kozmetički saloni i sl.)
Prikaz na karti može se uvećati klikom na ikonu "+" u donjem desnom uglu karte.

Klikom na marker na Google karti otvara se prozor sa detaljima o pojedinom subjektu.
Povlačenjem "čovječuljka" mišem na marker, na karti se otvara Google Streetview za lakše snalaženje i pronalazak lokacije subjekta.

Ako želite da i vaš poslovni subjekt bude prikazan na karti, pošaljite nam podatke (naziv, adresa, kontakt podaci, URL adresa web stranice, opis djelatnosti) na mail adresu .

Create Account