Proširuje se vodovodna mreža Zagrebačke županije, VIOZŽ pokreće dva nova projekta

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 6.3.2024. 13:42:01
Proširuje se vodovodna mreža Zagrebačke županije, VIOZŽ pokreće dva nova projekta

Foto: Zagrebačka županija

Realizacijom projekta „Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji“, na razini cjelokupnog područja kojim upravlja VIOZŽ, postotak priključenosti na sustavima odvodnje iznosit će 40,34 % (38.594 stanovnika), dok će postotak priključenosti na sustave javne vodoopskrbe porasti na 75,06 % (71.813 stanovnika)U sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (VIO ZŽ) pokreće dva projekta u sklopu svojih nastojanja da unaprijedi kvalitetu vodoopskrbne mreže na području svog djelovanja. Direktor VIOZŽ-a Tomislav Masten, svojim je potpisom na ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s Hrvatskim vodama d.o.o. i nadležnim Ministarstvom potvrdio namjeru da istok Zagrebačke županije uskoro dobije nove priključke na sustav vodoopskrbe i odvodnje, te se proširi mreža vodoopskrbe i odvodnje uz povećanje pouzdanosti i kvalitete usluge.


„Ukupna vrijednost projekta „Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji“, kao i „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec “ iznosi više od 53 milijuna eura. Njima želimo postići priključenje novih potrošača na sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i osigurati kvalitetu postojeće mreže i visoke razine usluge koju pružamo svojim korisnicima,“ istaknuo je direktor VIOZŽ-a Tomislav Masten.


Realizacijom projekta „Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji“, na razini cjelokupnog područja kojim upravlja VIOZŽ, postotak priključenosti na sustavima odvodnje iznosit će 40,34 % (38.594 stanovnika), dok će postotak priključenosti na sustave javne vodoopskrbe porasti na 75,06 % (71.813 stanovnika). Ovim projektom izgradit će se dodatnih 24,66 km vodoopskrbne mreže, u okviru koje je planirana izgradnja sveukupno 240 kućnih priključaka.  Radovi na sustavu odvodnje predviđeni su do kraja 2025. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 16.107.479,12 EUR.


Osim toga, projekt će kroz povećanje priključenosti na sustave javne vodoopskrbe i odvodnje doprinijeti ostvarenju ciljeva iz Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine. Po završetku projekta, sveukupno 741 stanovnik projektom obuhvaćenog područja imat će omogućen pristup vodi za potrošnju te će se omogućiti povećanje postotka priključenosti stanovništva na sustave javne vodoopskrbe sa 66,56% na 68,06 %. Sveukupno će za 430 stanovnika projektom obuhvaćenog područja biti omogućeno priključivanje na sustave odvodnje te će se omogućiti povećanje postotka priključenosti stanovništva sa 76% na 77,33 %.


„Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec “ vrijedan je 37.655.778,06 EUR, od čega ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 30.123.168,03 EUR, dok je 20.290.535,75 EUR bespovratnih sredstava.


Projekt uključuje:

- izgradnju novih gravitacijskih kolektora u duljini od 45.893 m

- izgradnju novih tlačnih cjevovoda u duljini od 10.968 m

- izgradnju 18 novih crpnih stanica

- izgradnju 1.460 kom novih priprema za kućne priključke (za oko 4.950 stanovnika)

- izgradnju UPOV – a 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i potrebne infrastrukture (pristupni put, dovod vode, plina i električne struje)

- na lokaciji UPOV -a aglomeracije Vrbovec izgradnja objekta za solarno sušenje mulja   

- nabavu opreme

- izgradnju nadzorno upravljačkog sustava


Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. trenutno sudjeluje u provedbi nekoliko EU sufinanciranih projekata, čija zajednička vrijednost premašuje 190 milijuna eura. 


Vezane vijesti
Ažurirano: 8.4.2024. 16:52:23

Create Account