U tijeku je javna rasprava o prijedlogu UPU-a Staro Brestje - zapad

Autor: Vladimir Beštak
Objavljeno: 4.6.2020. 9:29:11
U tijeku je javna rasprava o prijedlogu UPU-a Staro Brestje - zapad

Foto: Grad Zagreb

Javni se uvid održava u prostorijama Područnog ureda Gradske uprave Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, svakoga radnog dana od 8.30 do 15.30 sati.


U tijeku je javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Staro Brestje - zapad koja traje do 23. lipnja 2020. i koji je u javnu raspravu uputio nositelj izrade, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.


Područje za koje je izrađen Prijedlog Plana određeno je GUP-om Sesveta kao prostor novih regulacija, površine je približno 9 ha, a nalazi se na području mjesnog odbora Staro Brestje omeđeno na sjeverozapadu planiranim koridorom produžene Branimirove ulice, na sjeveroistoku zonom stambene namjene i dijelom postojeće Brestovečke ceste te na jugu postojećom Ulicom Emanuela Vidovića uz potok Čučerska reka.
U skladu s programskim smjernicama za izradu Plana utvrđenima GUP-om Sesveta, primarni je cilj uređenje novog, trenutno većinom neizgrađenog dijela naselja uvođenjem sadržaja mješovite, pretežito stambene namjene s odgovarajućim sadržajima javne namjene, u skladu s urbanim standardom šireg područja. Pri tome je određena primjerena tipologija izgradnje koja treba sačuvati kvalitetu prostora i stvoriti novi urbanitet primjeren sredini te ostvariti cjelovitost i prepoznatljivost prostorne strukture, kompatibilnost prostornih funkcija te dobru prometnu povezanost i infrastrukturnu opremljenost.


Planom korištenja i namjene površina unutar obuhvata Plana najveći dio je predviđen za stambenu i mješovitu-pretežito stambenu namjenu, a određene su i javne zelene površine za javni  park i zelenilo s rekreacijom. Planiranim sustavom prometnih površina određene su  sabirna i ostale ulice te pješačke ulice. Unutar obuhvata Plana predviđena je gradnja javnih prometnih površina namijenjenih isključivo kretanju pješaka (koja je premrežena s javnim sadržajima) kao i površina javnog trga te biciklističkih staza.


Javne i društvene potrebe definirane su određivanjem površine za smještaj predškolske ustanove koja zadovoljava potrebe područja obuhvata Plana i okolnog gravitacijskog područja, a koja je planirana za kapacitet od 10 odgojno-obrazovnih skupina, odnosno za 200 djece.
Sve dodatne informacije, utvrđeni Prijedlog Plana, odnosno tekstualni i grafički dijelovi Prijedloga Plana za javnu raspravu dostupni su na ovom linku.


Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Staro Brestje - zapad održat će se putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja, te davanja odgovora na postavljena pitanja, u srijedu 10. lipnja 2020. godine s početkom u 17.00 sati, a sve dodatne informacije, način pristupa i sudjelovanja bit će objavljeni na internetskim stranicama Grada Zagreba, na gore objavljenom linku.


Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana dostavljaju se zaključno sa 23. lipnja 2020. na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Republike Austrije 18, 10000 Zagreb.


Nacrt prijedloga Urbanističkog plana  uređenja Staro Brestje - zapad, dostupan je ovdje.Vezane vijesti
Ažurirano: 5.6.2022. 15:01:20

Što mislite o rezultatima popisa stanovnika u Sesvetama?

Broj popisanih daleko je manji od očekivanog
Mnogi se odselili zato nas nema koliko smo mislili
Nije loše, ipak je broj stanovnika Sesveta u porastu
Očekivano, sve što se moglo doselit u Sesvete već se doselilo
Ovo je još dobro naspram drugih sredina
( glasajte da biste vidjeli rezultate )

Create Account