Uzbuna na Markovom Polju, sve je manje slobodnih grobnih mjesta traži se hitno proširenje

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 20.1.2022. 12:45:54
Uzbuna na Markovom Polju, sve je manje slobodnih grobnih mjesta traži se hitno proširenje

Foto: UPU groblje Markovo Polje

Groblje Markovo Polje postalo je jednog od glavnih gradskih groblja, mjesta za ukop ponestaje, a u Gradu o tome nemaju pojma???Odavno već nema slobodnih grobnih mjesta na Mirogoju, možda još tek pokoje na Miroševcu, a slično se događa i na Markovom Polju. Na Mirogoju i Miroševcu sada se ukapaju samo oni koji imaju svoja grobna mjesta. Na Markovom Polju slobodnih grobnih mjesta ima još samo cca 500 plus dvjestotinjak grobnica (raka).


O tome je na prekjučerašnjoj sjednici Vijeća Gradske četvrti (VGČ) Sesvete vijećnike informirao predsjednik Stjepan Kezerić koji je rekao da je prema podacima Gradskih groblja prošle godine bilo cca 600 sprovoda, do lani je godišnji prosjek bio oko 500, no pandemija je značajno utjecala i na te brojke, te se predviđa i ove godine sličan broj ukopa kao i lane.  Iz tih brojki  predviđanje je Gradskih groblja da bi slobodnih mjesta moglo ponestati već krajem godine, u najboljem slučaju početkom naredne.


Stoga je VGČ donijelo zaključak da se obavijesti Skupština Grada Zagreba o potrebi hitne reakcije proširenja groblja, što je odmah i učinjeno. 


Predsjednik VGČ Stjepan Kezerić danas dopodne nazočio je sastanku Povjerenstva za groblja gradske skupštine na kojem je jedina tema bila Mirogoj, međutim, Kezerić je informirao povjerenstvo o trenutačnoj situaciji izazvavši čuđenje (???) članova povjerenstva što o tome ništa ne znaju. Renato Petek, predsjednik povjerenstva predložio je Kezeriću da o tome informira sve nadležne gradske urede što je odmah i učinjeno, a Povjerenstvo će također o tome sa svoje strane učiniti potrebno oko informiranja i drugih radnji.


Inače, u gradskom proračunu za ovu godinu nisu predviđena sredstva za proširenje groblja Markovo Polje.


Groblje bi se trebalo proširiti na novih 10 hektara površine na istok prema Popovcu, za što je već otkupljeno zemljište.  Trenutačno groblje ima površinu od 26 hektara. Uz ovo proširenje za 10 hektara na istok, planirano je veliko proširenje prema jugu za još šezdesetak hektara, čime bi sa stotinjak hektara postalo najveće groblje u Hrvatskoj (Mirogoj 73 ha), te prostorno jedno od najvećih u Europi.


Upravo o proširenju groblja Markovo Polje pisali smo 2018. godine, kad su tadašnji sesvetski čelnici Kezerić i Markota bili na sastanku u gradskoj upravi i kad je odlučeno da se ide u proširenje. U te četiri godine otkupljeno je zemljište i tu je stalo.


KONAČNO KREĆE PROŠIRENJE GROBLJA MARKOVO POLJE


Urbanistički plan uređenja Groblja Markovo Polje izrađen je i objavljen 2016. godine nakon što se prethodno valjda dvadesetak godina govorilo o planu proširenja.


Prema Urbanističkom planu uređenja groblja Markovo Polje proširenje je podijeljeno u pet faza koje su prikazane na naslovnoj fotografiji. Trenutačno su najhitnije etapa I i II.


I. ETAPA - PLANIRANO PROŠIRENJE SJEVEROISTOČNOG DIJELA GROBLJA - GPSI

- Raščišćavanje i priprema zemljišta (uklanjanje otpada) za gradnju i ukope - izgradnja infrastrukture - izgradnja interne prometnice s parkiralištem i polaganje ostale infrastrukture - izgradnja odarnice i pratećih sadržaja (građevine za servis i održavanje) te postavljanje ograde - uređenje glavne grobne staze s odmorištima te postavljanje slavina, koševa i kontejnera uz pripadajuća grobna polja - sadnja visokog zelenila uz ogradu groblja - sukcesivna sadnja drvoreda uz grobne aleje.


II. ETAPA - POVRŠINA REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE MRTVAČNICE - GMS

- Izgradnja nove mrtvačnice s oproštajnom dvoranom i pomoćnim prostorijama - prenamjena postojeće mrtvačnice u pogonski, radni i službeni dio - uređenje partera i sadnja visokog zelenila.


III. ETAPA - PLANIRANO PROŠIRENJE NA SJEVEROZAPADNI DIO - GSZ

- Uklanjanje postojećih objekata na prostoru proširenja - iskolčenje postojećeg drveća na površini predviđenoj za ukope te uređenje dijelova šume predviđenih kao parkovno zelenilo koje odvaja postojeći dio groblja od planiranog.

- Polaganje infrastrukture - postavljanje ograde groblja - uređenje glavnih grobnih staza s odmorištima te postavljanje slavina, koševa i kontejnera uz pripadajuća grobna polja - sukcesivna sadnja drvoreda uz grobne aleje - predlaže se početak izgradnje Gaja urni s južne strane, na kontaktnom području s postojećim dijelom groblja.


IV. ETAPA - PROSTOR UZ MRTVAČNICU JUŽNOG DIJELA GROBLJA - GMJ

− Provedba javnog natječaja za prostor mrtvačnice s oproštajnom dvoranom i pomoćnim prostorijama, pogonskog, radnog i službenog dijela, crkve, parkirališta, površine parkovnog zelenila − izgradnja mrtvačnice


V. ETAPA - PLANIRANI JUŽNI DIO GROBLJA - GPJ

- Polaganje infrastrukture - postavljanje ograde groblja - uređenje glavnih grobnih staza s odmorištima te postavljanje slavina, koševa i kontejnera uz pripadajuća grobna polja - sukcesivna sadnja drvoreda uz grobne aleje


Create Account