Objavljena knjiga Ive Pranjkovića "Gramatika u riječima i riječi u gramatici"

Autor: Marina Mađerić
Objavljeno: 4.2.2017. 15:12:03
Objavljena knjiga Ive Pranjkovića "Gramatika u riječima i riječi u gramatici"

Foto: FaH/ Lana SLIVAR DOMINIĆ/ lsd

Knjigu hrvatskoga jezikoslovca Ive Pranjkovića "Gramatika u riječima i riječi u gramatici" objavila je Matica hrvatska u svojoj glasovitoj ediciji Mala knjižnica Matice hrvatske.


Knjiga se, kako autor u proslovu piše, sastoji od dvadeset četiriju priloga u kojima se opisuju gramatička, semantička, pragmatička i stilska svojstva pojedinih sintaktičkih konstrukcija u hrvatskome standardnom jeziku.

Knjiga "Gramatika u riječima i riječi u gramatici" (406 str.) podijeljena je u šest odjeljaka - kategorijalna značenja, gramatika riječi i njihovih oblika, gramatika suznačnih riječi, redoslijed riječi ili logotaksija, riječi u (kon)tekstu te gramatika i stilistika. Na kraju su pridodane literatura, bibliografija, kazalo pojmova i kazalo imena.

U prvom odjeljku prof. Pranjković piše o načinima izražavanja širih gramatičkih i pragmatičnih značenja, kao što su prostor, vrijeme, zahtjevnost i količina. U drugom odjeljku razmatra gramatička i pragmatična svojstva promjenjivih riječi i njihovih oblika. 

Gramatička i pragmatična svojstva suznačnih riječi kao što su primjerice zamjenice, pridjevi i prilozi s prefiksom -i itd. autor razmatra u trećem poglavlju svoje knjige. U četvrtom odjeljku piše u o redu riječi, odnosno osnovnom i aktualiziranom ili obilježenom redu riječi u hrvatskom jeziku.

Službe i značenja riječi i njihovih oblika u tekstu ili diskursu autor razmatra u petom odjeljku, gdje između ostaloga nudi jedan od mogućih nacrta za tipologiju iskaza u hrvatskom jeziku. U ovom odjeljku raspravlja i o svojstvima dijaloga te psiholingvističkim razmišljanjima Tina Ujevića. 

U šestom odjeljku bavi se stilističkim svojstvima pojedinih oblika, riječi i sintaktičkih konstrukcija. Posebna pozornost je posvećena suodnosu između gramatike i stilistike, gramatičkim svojstvima stilskih figura, biblijskom stilu te gramatičkim, leksičkim i stilističkim osobinama Kranjčevićeva i Šimićeva pjesništva.

Autor podsjeća i kako su četiri priloga u knjizi napisana u suautorstvu s Ladom Badurinom.

Hrvatski jezikoslovac Ivo Pranjković rodio se 1947. u Kotor Varošu. Nakon završene Franjevačke klasične gimnazije u Visokom upisao je studij kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1974. zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku, gdje najprije bio lektor, zatim asistent, docent, izvanredni, a od 1996. redoviti je profesor na Katedri za hrvatski standardni jezik. Objavio je više stotina radova, među kojima su i knjige "Hrvatska skladnja", "Druga hrvatska skladnja", te "Gramatika hrvatskoga jezika", koju je objavio u suautorstvu s Josipom Silićem.(Hina) 


Jeste li se već cijepili protiv covida 19?

Da, prvi put
Da, drugi put
Cijepljen sam već više puta
Ja sam prirodno cijepljen/a
Nisam, ali ću uskoro
Ne želim se cijepiti
S društvom se svakim vikendom pošteno nacijepim
( glasajte da biste vidjeli rezultate )

Create Account