Rotary klub Sesvete i ove godine raspisao natječaj za stipendiranje sesvetskih studenata

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 10.10.2023. 11:04:44
Rotary klub Sesvete i ove godine raspisao natječaj za stipendiranje sesvetskih studenata

Foto: Vizual, Rotary klub Sesvete

Rotary klub Zagreb Sesvete raspisao je natječaj za stipendiranje studenata s područja Sesveta za ovu školsku godinu.Temeljem Odluke Upravnog odbora Rotary kluba Zagreb Sesvete od 02. listopada. 2023. godine, Rotary klub Zagreb Sesvete raspisuje: 


N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija

1. Rotary klub Zagreb Sesvete u školskoj godini 2023/2024 dodjeljuje 2 stipendije. Stipendija iznosi 2.300 €, a isplaćuje se u iznosu od 230 € mjesečno tijekom razdoblja od 10  mjeseci. 

2. Na natječaj se mogu prijaviti Studenti visokoškolskih ustanova ili diplomskih studija na nekom od fakulteta ili akademija sa sjedištem u Zagrebu ili Zagrebačkoj Županiji, a koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu;

da su redovni studenti, te da su prethodne godine imali prosjek ocjena 4 ili više; 

da imaju neprekidno prebivalište u Gradskoj četvrti Sesvete i okolici najmanje godinu dana od dana upisa u program za koji su podnijeli molbu za Stipendiju;

da su državljani Republike Hrvatske; 

da nisu stariji od 25 godina. 

3. Uz prijavu na natječaj Kandidati trebaju dostaviti:

- popratno pismo/molbu za dodjelu stipendije sa obavezno navedenim prilozima;

- životopis;

- presliku domovnice;

- potvrdu o prebivalištu;

- presliku indeksa ili presliku svjedodžbi za dvije prethodne godine ili potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena za dvije prethodne godine ili potvrdu o ostvarenim ECTS bodovima za dvije prethodne godine.

 

4. Neobavezno, Kandidati mogu dostaviti i druge dokaze izvrsnosti ili potrebitosti radi ostvarivanja dodatnih bodova kod odabira najpogodnijih kandidata za dodjelu stipendija kao što su primjerice:

- potvrda o nagradama i priznanjima na području znanosti, umjetnosti ili sporta kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima;

- potvrdu o primitku socijalne pomoći;

- potvrdu o primitku pomoći za uzdržavanje (dječji doplatak);

- potvrdu o primitku doplatka za pomoć i njegu;

- potvrdu za kandidate bez odgovarajuće roditeljske skrbi;  

- potvrdu o zdravstvenom statusu za osobe s posebnim potrebama;

- ostale potvrde temeljem kojih kandidat smatra da može ostvariti prednost temeljem kriterija navedenih u točci 5.

5. Kriteriji za odabir kandidata za dodjelu stipendije su: 

izvrsnost u školovanju;

prebivalište na području GČ Sesvete;

izvrsnost na području znanosti, umjetnosti ili sporta; 

imovinski status kandidata;

zdravstveni status kandidata. 


6. Prijave na natječaj Kandidati za stipendije dužni su dostaviti u roku od 15 dana od današnje objave natječaja (dakle do 25.10. posljednjeg dana zaprimanja prijave)  prema uvjetima propisanim natječajem na adresu kluba: 

Knjigovodstvo Sunce (za ROTARY KLUB ZAGREB-SESVETE)

Zagrebačka 20, 10360 Zagreb - Sesvete, 

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj kuverti sa obaveznom naznakom „Za natječaj“.

Nekompletne prijave, te prijave pristigle iza propisanog roka, neće se uzeti u obzir. 


U Zagrebu, 02.10.2023. Rotary Klub Zagreb Sesvete


Vezane vijesti
Ažurirano: 19.12.2023. 11:52:28

Ukoliko ćete glasati na izborima za Sabor, kome namjeravate dati svoj glas? Nudimo 7 kandidacijskih lista abecednim redom.

Fokus Republika
Domovinski pokret
HDZ
MOST
Možemo!
SDP
Socijaldemokrati
( glasajte da biste vidjeli rezultate )

Create Account