Razmišljanja stručnjaka o obnovi u potresu oštećenih kuća

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 16.6.2020. 14:27:39
Razmišljanja stručnjaka o obnovi u potresu oštećenih kuća

Foto: Sesvete danas

U podnožju Medvednice s prigorske, ali i zagorske strane mnogo je oštećenih obiteljskih kuća, a o njihovoj sanaciji ili obnovi piše stručnjak statike, ovlašteni sudski vještak za graditeljstvo mr. sc. Ivan Fišter.Kao što nam je dobro poznato, 22. ožujka 2020. u 6:24 sati, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su vrlo jak potres jačine magnitude 5,5 po Richteru s epicentrom 7 km sjeverno od središta Zagreba (Markuševec) na dubini od 10 km, odnosno intenziteta oko VIII stupnja prema MCS ljestvici, posljedica kojeg je djelomično odnosno potpuno uništenje brojnih zgrada i građevina na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.


Obzirom da je od potresa prošlo skoro stotinu dana, a kako do danas nije usvojena i propisana odgovarajuća zakonsko - tehnička regulativa, koja bi trebala biti detaljna osnova za pristupanje obnovi oštećenja na građevinama, u ovom osvrtu dajem sažetak problematike s osvrtom na važeći Zakon o gradnji s praktičnim mogućnostima obnove i na Prijedlog zakona o obnovi, koji još nije usvojen od nadležnog zakonodavca, a na raspravi je bio od 15. travnja do 16 lipnja 2020. godine.


Sve oštećene građevine treba pregledati građevinski inženjer – statičar u organizaciji Stožera civilne zaštite Grada Zagreba, te zgradi dodijeliti jednu od tri moguće naljepnice ( crvenu, žutu ili zelenu ).
Do danas je pretežni broj oštećenih građevina pregledan i dodijeljene su im spomenute naljepnice.
Nije potrebno opisivati realnu potrebu za obnovom oštećenih građevina.
Predmetna oštećenja, prije sanacije, treba dodatno pregledati ovlašteni građevinski inženjer - statičar. Postoji razlika u stručnosti statičara koji je dodijelio odgovarajuću naljepnicu građevini i ovlaštenog građevinskog inženjera – statičara, o kojoj razlici ne treba posebno raspravljati.


MOGUĆNOSTI OBNOVE:

A -    PREMA VAŽEĆEM ZAKONU O GRADNJI

U važećem Zakonu o građenju, postoje načela za obnavljanje oštećenih građevina, u slučaju neposrednog ugrožavanja ljudi i dobara od prirodnih nepogoda. Prema tim načelima, u slučaju oštećenja građevine djelovanjem prirodnih nepogoda, građevina se može, neovisno o stupnju oštećenja, vratiti u prvobitno stanje bez građevinske dozvole, u skladu s aktom na temelju kojeg je izgrađena, odnosno projektom postojećeg stanja građevine.

Prema mojem mišljenju, ovaj segment važećeg Zakona, dozvoljava obnovu oštećenih građevina kao posljedica predmetnog potresa, bez posebne upravno – pravne dokumentacije, ali prvenstveno na obiteljskim kućama u privatnom vlasništvu.
Kao jedno od mogućih idejnih rješenja obnove do stupnja mehaničke otpornosti i stabilnosti građevina kao prije potresa, navodim na kraju ovog opisa problematike.


B -    PRIJEDLOGU ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Obnovu građevina će u detalje propisati zakonsko-tehnička regulativa, koja još nije usvojena ni objavljena u Narodnim Novinama.
Sukladno, zakonskom Prijedlogu, oštećene zgrade obnavljaju se prema sljedećim načelima:

    • Izrada tehničke dokumentacije,
    • U skladu s Projektom obnove zgrade za popravak konstrukcije, odnosno
    • Projektom obnove zgrade za cjelovitu obnovu.

Projektom obnove zgrade za popravak konstrukcije projektira se popravak konstrukcije i/ili pojačanje konstrukcije, te po potrebi popravak nekonstrukcijskih elemenata.

Tehničku dokumentaciju čine:

    • Projekt obnove ili cjelovite obnove,
    • Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine i
    • Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Nad izvođenjem radova u svrhu obnove zgrada provodi se stručni nadzor građenja.
Obnovljena zgrada može se rabiti nakon primitka završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine.
Oštećene zgrade javne namjene, zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro te poslovni prostori u drugim vrstama zgrada a koji su namijenjeni obavljanju prosvjetne ili zdravstvene djelatnosti, obnavljat će se cjelovitom obnovom. Na temelju ovoga Zakona obnavljat će se postojeće oštećene zgrade i to zgrade javne namjene, višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće.

Oštećene zgrade, ovisno o njihovoj namjeni i stupnju oštećenja, obnavljat će se na 4 načina, prema Programu mjera:

    • 1. popravkom nekonstrukcijskih elemenata bitnih za uporabljivost zgrade i određenih Programom mjera,
    • 2. popravkom konstrukcije,
    • 3. pojačanjem konstrukcije,
    • 4. cjelovitom obnovom, odnosno kombinacijom više načina ovisno o ocjeni ovlaštenog statičara.


U nastavku, dajem opis i značenje naljepnica dodijeljenih oštećenim zgradama, tijekom prvih preliminarnih pregleda statičara:


CRVENA NALJEPNICA - NEUPORABLJIVO:

N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja.
Obrazloženje: Građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova susjedne građevine (najčešće zabatni zidovi i masivni dimnjaci). Uslijed takve opasnosti preporuka je da se nikako ne boravi u takvim zgradama (posebice s obzirom na veliki broj ponavljanja potresa).

N2 - Neuporabljivo – zbog oštećenja.
Obrazloženje: Zgrada ima velika oštećenja u nosivom sustavu, postoje urušavanja nosivih i nenosivih elemenata. Preporuka je da se ne ulazi i boravi u zgradi. To nužno ne znači da se zgrada mora rušiti - takve odluke se donose u sljedećim fazama.

ŽUTA NALJEPNICA – PRIVREMENO NEUPORABLJIVO:

PN1 – Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled.  
Obrazloženje: Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja. Nosivost zgrade je djelomično narušena. Ne preporučuje se boravak u zgradi odnosno građani u takvoj zgradi borave na vlastitu odgovornost. Kraći boravak u zgradi je moguć, uz savjete građevinskog stručnjaka koji se odnose na potrebne mjere i ograničenje boravka (ovisno o opasnosti). Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti.

PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije.
Obrazloženje: Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali ne može se upotrebljavati zbog potencijalne opasnosti urušavanja pojedinih elemenata sa same zgrade. Građevinski stručnjak utvrđuje hitne mjere intervencije i daje upute korisnicima. Dok se ne provedu mjere, zgrada ili njezin dio nije uporabljiv (primjerice krovište). Privremena neupotrebljivost može se odnositi samo na neke dijelove (jedinice) građevine.

ZELENA NALJEPNICA – UPORABLJIVO:

U1 – Uporabljivo bez ograničenja.
Obrazloženje: Zgrada se može upotrebljavati. Zgrada nema oštećenja ili ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnost za nosivost i uporabljivost zgrade.

U2 – Uporabljivo s preporukom o postupanju.
Obrazloženje: Zgrada se može upotrebljavati u skladu s predviđenom namjenom, osim u pojedinim dijelovima gdje postoji neposredna opasnosti za dio zgrade. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti (primjerice dimnjaka) i preporuke korisnicima za privremeno ograničavanje boravka u pojedinim dijelovima zgrade. Nakon uklanjanja opasnosti zgrada se može koristiti bez ograničenja.

MOGUĆE IDEJNO RJEŠENJE OBNOVE OŠTEĆENIH GRAĐEVINA

Kako do danas nisu definirani uvjeti izrade Projekata obnove zgrada, kakve projekte najavljuje predloženi Zakon o obnovi, koji je do danas bio na javnoj raspravi, to se ova razmišljanja o mogućoj obnovi - sanaciji štete, procjenjuju kao obnova zgrada na način koji osigurava da zgrada nakon obnove ispunjava temeljne zahtjeve za mehaničku otpornost i stabilnost najmanje u jednakoj mjeri kao prije potresa.
Uporabom materijala i tehnologija građenja, dostupnih na hrvatskom tržištu (SIKA i MAPEI), žbuku oko pukotina, u širini ukupno oko 50 cm, treba ukloniti do nosivih elemenata zida, pukotine injektirati epoksi smolom pri armiranom betonu, a pri nosivim zidovima od opeke injektiranje provesti kompatibilnom smjesom u odnosu na  vrstu vapna koje je rabljeno pri zidanju tih zidova, što znači na bazi cementa ili bescementnom smjesom. Sigurnija je primjena bescementne smjese, poglavito pri starijim građevinama.

Nakon injektiranja pukotina, nanosi se reparaturni mort u širini uklonjene žbuke, kao sloj za izravnanje u debljin do 5 mm, na koji sloj se nanose dva sloja  platna impregnirano epoksi smolom svaki sloj, ukoliko su vlakna platna nosiva u jednom smjeru, dok je dovoljan jedan sloj platna s nosivim vlaknima u oba smjera. Na tako sanirane pukotine i podlogu od reparaturnog morta s ugrađenim platnom, nanosi se ojačana gruba i fina žbuka uz prethodno posipavanje svježe epoksidne smole suhim kvarcnim pijeskom, radi bolje veze žbuke s podlogom, te završno bojanje. Preporuča se uporaba materijala svih etapa obnove od jednog proizvođača, radi kompatibilnosti.

Sve radove preporuča se raditi pod stručnim nadzorom ovlaštenog inženjera graditeljstva – statičara.

Radi konkretnog uvida u nazive materijala, u nastavku dajem usporedbu moguće primjene materijala pojedinih etapa obnove, uz napomenu kako svaki od navedenih proizvođača materijala, u svojoj tehnologiji i recepturi ugradnje svojih materijala, nude materijale za sve etape obnove – sanacije oštećenih građevina, od injekcionih smjesa i epoksidnih smola do svih ojačanih žbuka s mrežama i paropropusnih boja.
U opisu sam pretpostavio sanaciju uz primjenu tehnologija SIKA ili MAPEI, kao najprisutnijim materijali na dostupnom tržištu, a koji postupci sanacija su analogni, uz primjenu pripadajućih materijala. Radi jasnoće pri odlučivanju o odabiru, dajem načelnu usporedbu ovih tehnologija, kako slijedi:

OJAČANJE NA MJESTU PUKOTINA LAMELAMA OD TKANINE ( TRAKE ):
SIKAWRAP 231C + SIKADUR 330 ≡ MAPEI FRP SYSTEM ( vlakna karbonska, staklena, bazaltna + epoksidna smola ).

OJAČANJE VEĆIH POVRŠINA ZIDOVA NAKON INJEKTIRANJA PUKOTINA:
SIKAMONO TOP 722 MUR + SIKAWRAP 350G - GRID ≡ MAPEI FRG i/ili FRCM SYSTEM ( mreže od ojačanih vlakna ugrađeno u reparaturne mortove ).

Na svako ojačanje nanosi se gruba i fina žbuka, uz prethodno posipavanje suhim kvarcnim pijeskom, te završno bojanje paropropusnim materijalima.

U slučaju oštećenja viših dimnjaka, preporučam ukloniti zidane dimnjake klasičnim zidanjem, te na istom mjestu izgraditi nove dimnjake lakše mase i suvremenije tehnologije, pri kojima je moguće realizirati pridržanja - veza uz postojeće zidove i/ili krovnu konstrukciju. Jedan od mogućih proizvoda su dimnjaci tipa JEREMIAS - SISTEM - FURADO–a, koji se proizvode u Njemačkoj a predstavništvo se nalazi u Dugom Selu.O autoru:


Mr. sc. Ivan Fišter, dipl. ing. građ.  rođen 3. siječnja 1945. godine u Kučancu, naselju u sklopu Vugrovca.
Osnovno školovanje pohađao u Vugrovcu i Sesvetama, a Srednju tehničku školu, Višu tehničku građevinsku školu, Građevinski fakultet i Magisterij tehničkih znanosti iz područja graditeljstva završio u Zagrebu.
Radio u graditeljstvu od 1964. godine i to na poslovima konstruktora pri projektiranju betonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija, te projektantskom, direktivnom i obračunskom  nadzoru nad izvedbom građevina.

Veći dio radnog vijeka proveo u poduzeću “ARHITEKTONSKI PROJEKTNI ZAVOD PLAN za  industriju i ostale objekte visokogradnje” u Zagrebu, uz povremene odlaske na projektne zadatke u Saveznu Republiku Njemačku, SSSR i Austriju.

Od 1994. godine radio samostalno u trgovačkom društvu KONSTRUKCIJE FIŠTER d.o.o. za graditeljstvo u Vugrovcu, Grad Zagreb, gdje radi u svojstvu ovlaštenog građevinskog  inženjera, ovlaštenog revidenta za betonske i zidane konstrukcije, kao voditelj projekata pri projektiranju i građenju, te kao Stalni  sudski vještak za graditeljstvo i procjenitelj pri  Županijskom sudu u Zagrebu, koje poslove vještačenja i procjene u graditeljstvu radi povremeno i danas u mirovini.


Vezane vijesti
Ažurirano: 20.7.2020. 15:28:26

Projekt Zelene i plave Sesvete

Je super
Daj Bože da i to dočekamo
Ne sviđa mi se / nije dobar
Ništa od toga neće biti
Ima li još koja boja osim zelene i plave?
( glasajte da biste vidjeli rezultate )

Create Account