Sesvetski vijećnici traže od HŽ-a zaustavljanje više ubrzanih i brzih vlakova u Sesvetama, HŽ odbija

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 26.9.2022. 10:09:21
Sesvetski vijećnici traže od HŽ-a zaustavljanje više ubrzanih i brzih vlakova u Sesvetama, HŽ odbija

Foto: Sesvete danas, Borko Samec

Sesvetski su vijećnici do sada u nekoliko navrata tražili od HŽ-a povećanje broja zaustavljanja ubrzanih i brzih vlakova u Sesvetama, te uređenje kolodvora, ali bez uspjeha.
Vijećnici Vijeća GČ Sesvete raznih opcija, a posebice Vladimir Marić iz Mosta i Željko Grbavac iz HDZ-a više puta do sada inicirali su temu sesvetskog željezničkog kolodvora i zaustavljanja ubrzanih i brzih vlakova u Sesvetama, smatrajući da u Sesvetama ima priličan broj putnika koji imaju potrebu vlakom putovati u druge krajeve države, no radi toga većinom moraju odlaziti na zagrebački Glavni kolodvor, ili pak u Dugo Selo gdje takvi vlakovi uobičajeno staju. Obzirom da su Sesvete po broju stanovnika četiri puta veće od Dugog Sela, vijećnici smatraju da bi bilo potrebno tražiti od HŽ-a isti pristup za Sesvete kakav ima  Dugo Selo.


"Smatram da svaki brzi i ubrzani vlak koji prolazi kroz kolodvor Sesvete,  treba se tu zaustavljati kako bi privukao što više putnika u daljinskom željezničkom prometu", rekao nam je o toj temi Vladimir Marić vijećnik Mosta.


Znamo da Sesvete imaju više stanovnika negoli Zadar koji je peti po veličini grad u Hrvatskoj, a samo naselje Sesvete ima više stanovnika od brojnih hrvatskih gradova u kojima staju brzi vlakovi, smatram da je to nužno", nastavlja Marić dodajući vrlo zanimljiv podatak da je kroz kolodvor Sesvete, čak i u pandemijskoj 2020. godini prošlo više od milijun putnika, a godinu ranije 1.429.726 putnika.


"Kao takav sesvetski kolodvor ima velike mogućnosti privući potencijalne putnike u daljinski promet vlakova kroz koje prolaze brzi vlakovi. Stoga sam predložio da se brzi vlakovi konkretno br. 201, 204, 210, 211, 412, 413, 540 - 547, 580, 581, 770, 771, 782, 783, 786, 787 zaustavljaju u kolodvoru Sesvete. Kao i meni, tako su na sjednicama na upite vijeća slali identične odgovore.  Sramotno je da ne žele s nama niti razgovarati i uopće ne žele razumjeti problematiku", zaključuje Marić. 


A evo što je HŽ u više navrata odgovorio Sesvećanima: 


Našim dopisom od 27. kolovoza 2022. kao i ovim putem ponovno Vam dajemo slijedeću informaciju U kolodvoru Sesvete u voznom redu 2021122 god. zaustavlja se 9 ubrzanih vlakova, 48 lokalnih vlakova i 82 prigradska vlaka sto je ukupno 139 vlakova.

Voznim redom za 2022/23 god. planirano je zaustavljanje 9 ubrzanih vlakova, 53 lokalna vlaka i 82 prigradska vlaka Sto je ukupno 144 vlaka.

Dodatno zaustavljanje desetak brzih i poslovnih vlakova produljilo bi vrijeme putovanja, ali i značajno narušilo kvalitetu prijevozne usluge putnicima u tim vlakovima.

Također moramo istaknuti da u brzim i poslovnim vlakovima ne vrijede prijevozne isprave za gradsko-prigradske vlakove bez naplate tarifnog dodatka za viši rang vlaka.

Društvo HŽPP smatra da ovakva prijevozna ponuda sa 139 odnosno 144 vlaka zadovoljava sve potrebe putnika Gradske četvrti Sesvete.

Vezane vijesti
Ažurirano: 17.6.2024. 16:13:30

Create Account