Vraća se stara granica kao i naziv - Vugrovec Donji postaje Vugrovec

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 30.4.2019. 18:14:50
Vraća se stara granica kao i naziv - Vugrovec Donji postaje  Vugrovec

Foto: Ilustracija

Vijeće g.č. Sesvete na jučerašnjoj je sjednici donijelo zaključak o podršci inicijative za razgraničenje spornih dijelova koje traže Mjesni odbori Vugrovec Donji i Đurđekovec.O graničnom problemu između Vugrovca (Donjeg) i Đurđekovca pisali smo do sad u nekoliko navrata. Ukratko, nelogičnosti promjene negdašnjih granica Mjesnih zajednica tijekom početka devedesetih godina, nakon višegodišnjih traženja i postupaka uskoro bi trebale biti ispravljene. Nakon što su se građani dvaju naselja na zborovima građana, kao i Vijeća Mjesnih odbora Vugrovca Donjeg i Đurđekovca suglasili, procedura ispravljanja pogrešaka sustava ide prema svom finalu. Jedno od posljednjih točaka, mišljenje Vijeća Gradske četvrti je jučer pozitivno odrađeno. Ovo bi možda mogao biti putokaz kako riješiti i druge slične probleme razgraničenja naselja na području Sesveta. Zaključak Vijeća g.č. Sesvete bit će upućeno Gradskom uredu za mjesnu samoupravu za pripremu prijedloga odluke o kojem bi trebala raspraviti Gradska skupština, čija će odluka o spomenutom problemu biti konačna. Vjeruje se da bi odluka mogla biti donesena već na narednoj sjednici gradske skupštine.


U cijelosti prenosimo službeni zaključak Vijeća g.č. Sesvete sa sjednice. 


Zaključak


o davanju podrške inicijativi i prijedlozima Vijeća Mjesnog odbora Vugrovec Donji i Vijeća Mjesnog odbora Đurđekovec za izmjene granica naselja Vugrovec Donji, Đurđekovec i Kučanec, Markovo Polje i Đurđekovec, te Markovo Polje i Vuger Selo, te za objedinjavanje dosadašnjih zasebnih naselja Vugrovec Donji, Vuger Selo i Kučanec u naselje Vugrovec.


1. Vijeće Gradske četvrti Sesvete upoznato je s inicijativom i prijedlozima Vijeća Mjesnog odbora Vugrovec Donji i Vijeća Mjesnog odbora Đurđekovec o novom utvrđivanju granica i razgraničenja područja naselja Vugrovec Donji, naselja Đurđekovec i Kučanec, naselja Markovo Polje i Đurđekovec, te naselja Markovo Polje i Vuger Selo.


2. Vijeće daje podršku usklađenim prijedlozima Vijeća Mjesnog odbora Vugrovec Donji i Vijeća Mjesnog odbora Đurđekovec za novo utvrđivanje i izmjenu granica naselja Vugrovec Donji i Đurđekovec u predjelu početnog dijela Ulice Augusta Šenoe, parna strana do ulice Kuntaš i uvrštenja tog dijela Ulice Augusta Šenoe u naselje Vugrovec, te uvrštenje dijela ulice Kuntaš završno s brojem 14, iz naselja Kučanec u naselje Đurđekovec. Ujedno se daje podrška i za izmjenu granica naselja Đurđekovec i Markovo Polje u predjelu ulice Gaj i Zlatarska ulica - Glavna cesta odnosno uvrštenje ulice Gaj sa svim pripadajućim kućnim brojevima u naselje Markovo Polje kao i Glavna cesta 2 (poslovni objekt Galović Vlado, k.d.565,578,577 i 576, k.o. Vugrovec) u naselje Markovo Polje, a prema zaključcima Vijeća Mjesnog odbora Vugrovec Donji i Vijeća Mjesnog odbora Đurđekovec. Vijeće također daje podršku prijedlogu izmjene granica naselja Markovo Polje i Vuger Selo te uvrštenja cjelokupne Grahovečke ulice, dijeljene do sada između ta dva naselja, u naselje Markovo Polje.


3. Vijeće Gradske četvrti Sesvete također je upoznato s inicijativom i prijedlogom Vijeća Mjesnog odbora Vugrovec Donji o objedinjavanju dosadašnjih zasebnih manjih naselja s područja Mjesnog odbora Vugrovec Donji - naselja Vugrovec Donji, Vuger Selo i Kučanec u naselje Vugrovec.

Vijeće daje podršku prijedlogu Vijeća Mjesnog odbora Vugrovec Donji i mjesnog zbora građana Mjesnog odbora Vugrovec Donji za objedinjavanje dosadašnjih zasebnih manjih susjednih naselja na području Mjesnog odbora Vugrovec Donji - i to naselja Vugrovec Donji, Vuger Selo i Kučanec u jedinstveno naselje Vugrovec, koje bi objedinjavalo područja tih do sada zasebnih manjih i međusobno povezanih susjednih naselja.


4. Ovaj će se zaključak uputiti Gradskom uredu za mjesnu samoupravu na daljnje postupanje.


Na naslovnoj fotografiji je približno označeno područje koje je do sad bilo pod Đuđekovcem, a sada se vraća Vugrovcu.


Vezane vijesti
Ažurirano: 28.4.2023. 20:52:06

Create Account