Grad Zagreb uputio u savjetovanje natječaj za projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Resniku

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 21.3.2024. 13:48:01
Grad Zagreb  uputio  u savjetovanje natječaj za projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Resniku

Foto: ZCGO

Javno savjetovanje za izgradnju CGO-a otvoreno je do 29. ožujka. 
Na sjednici Gradske skupštine od  siječnja ove godine kada je usvojen sažetak studije izvodljivosti za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku, usvojen je i hodogram prema kojem će CGO u Resniku biti otvoren krajem 2028. godine. 


Prvi korak tog hodograma predviđa objavu javnog natječaja za projektnu dokumentaciju  Centra za gospodarenje otpadom u Resniku u ožujku ove godine. 


Sukladno tome, Grad Zagreb uputio je danas u prethodno savjetovanje natječaj za izradu studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (CGO Zagreb). Javno savjetovanje otvoreno je do 29. ožujka. 

Dokumentacija uključuje izradu idejnog rješenja za CGO Zagreb sukladno studiji izvodljivosti koju je u siječnju ove godine usvojila Gradska skupština, izradu Studije utjecaja na okoliš s pratećom dokumentacijom, izradu idejnog projekta, te ishođenje uvjeta gradnje i lokacijske dozvole.

Procijenjena vrijednost nabave je 1.1 milijun eura, s rokom izvršenja od 16 mjeseci od potpisivanja ugovora. 

„Novi Centar za gospodarenje otpadom u Resniku će Zagrebu omogućiti da prema suvremenim standardima, bez ugroze za zdravlje i kvalitetu života stanovnika Resnika, zaprima i obrađuje miješani komunalni otpad, biootpad i suhe reciklate kao što su papir, plastika i metal”, rekao je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević. „Izgradnja postrojenja dovoljna je da se zatvori odlagalište otpada na Jakuševcu”, dodao je gradonačelnik Tomašević. 

„Radi se o postrojenju za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO) nove generacije, potpuno zatvorenom bez neugodnih mirisa ili štetnih emisija u okoliš koje koristi trenutno najbolje raspoložive tehnologije u EU, kakva se već grade u drugim županijama u Hrvatskoj”, izjavio je gradonačelnik Tomašević.

Jedinstveno postrojenje u Resniku uključuje postrojenje za obradu miješanog otpada te sortirnicu i kompostanu. Ukupni trošak investicije je oko 140 milijuna eura.

Odluku o izgradnji CGO Zagreb donijela je Skupština Grada Zagreba u siječnju 2024. godine, temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028., s planiranim rokom izgradnje i puštanja u rad do 2028. godine.


Vezane vijesti
Ažurirano: 23.4.2024. 9:10:14

Create Account