Voda u Zagrebu ipak poskupljuje, no ne za 15 nego za 7 posto

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 7.3.2023. 10:02:21
Voda u Zagrebu ipak poskupljuje, no ne za 15 nego za 7 posto

Foto: Pixabay

Nakon što je Vijeće za vodne usluge uskratilo dozvolu ZG holdingu za povećanje varijabilnog dijela cijene vode, u gradu su odlučili povećati fiksni dio cijene vode.Jutros se u Zagrebačkom holdingu doznalo da ne odustaju od povećanja računa za usluge vodoopskrbe i odvodnje. Nakon što je prije koji dan Vijeće za vodne usluge (Vijeće za vodne usluge je neovisno i nadzorno državno tijelo osnovano radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga na području Republike Hrvatske) uskratilo odobriti povećanje cijene vodoopskrbe zagrebačkom vodovodu u varijabilnoj strukturi obračuna, u Zagrebačkom holdingu predložili su, a gradonačelnik odobrio povećanje iznosa fiksnog dijela računa.


Naime, Vijeće za vodne usluge imalo je primjedbe na razlog povećanja iznosa varijabilnog dijela vodoopskrbe, pa je Holding morao od toga odustati, no nisu odustali od povećanja fiksnog dijela na koji se primjedba Vijeća nije odnosila i slobodno je korigirati iznose.  Tako je odlučeno da će fiksni dio iznosa biti povećan u prosjeku za 7%, a iskazat će se na računima za travanj.


Holding ne odustaje niti od povećanja cijene varijabilnog dijela vode i navode da će to učiniti čim riješe potrebnu dokumentaciju.


Cijena vode sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio naplaćuje se neovisno o potrošnji, mjesečno za svakog korisnika usluge kojemu se ispostavlja račun. Varijabilni dio naplaćuje se prema potrošnji. Iznosi su različiti prema različitim kategorijama kupaca. 


Tako će nova cijena za fiksni dio računa iznositi  3,5 € za one kategorije kućanstava koja imaju priključak na kanalizaciju, dok će kućanstva bez kanalizacije plaćati fiksni dio računa 2,99 €. 


Vezane vijesti
Ažurirano: 2.4.2024. 15:26:48

Create Account