Prof. Mirko Petravić, sesvetski kroničar

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 16.8.2017. 10:45:16
Prof. Mirko Petravić, sesvetski kroničar

Foto: Prof. MIrko Petravić, fotografija iz obiteljskog fundusa njegove kćerke Đurđe Petravić

Prema najavi, započinjemo serijal o sesvetskoj povijesti, zanimljivim napisima i štiklecima profesora Mirka Petravića. Najbolje je to učiniti iz pera njegove kolegice iz redakcije Sesvetskih novina Marta Smiljanić, koja je 1972. godine napisala članak povodom Petravićeva odlaska iz Sesveta na novo radno mjesto u Zagreb. Članak iz tadašnjih Sesvetskih novina prenosimo u cjelosti.Na rastanku smo s profesorom Petravićem


Teško je, na ovako malom prostoru, iznijeti rad jednog čovjeka, kojemu ovih dana pružamo ruku na rastanak. Profesor MIRKO PETRAVIĆ, nakon dvadeset godina djelovanja u Sesvetama, odlazi na drugo radno mjesto u Zagreb. 


U proteklih 20 godina mnogi su upoznali tog tihog, smirenog čovjeka kao požrtvovnog radnika i intelektualca par exellance  i sad sa žaljenjem primaju vijest da odlazi iz naše sredine. Prof. Petravić došao je u Sesvete 1953. god. kad je počeo raditi na Osnovnoj školi kao predavač hrvatskog i njemačkog jezika. Nakon toga djeluje šest godina na Školi za učenike u privredi, a kad je osnovana Ekonomska škola na kojoj se predavalo isključivo honorarno, prof. Petravić predaje i tamo. 


S radom u Narodnom sveučilištu počeo je god. 1962. i to kao rukovodilac Centra za kulturu. Kraj toga posla nije napustio svoju predavačku djelatnost, pa kao profesor ostaje sa zahvalnošću u sjećanju velikog broja mladih Sesvećama.  Posljednjih godinu dana vršio je dužnost direktora Narodnog sveučilišta Sesvete.


Njegov opus van radnog vremena vrlo je velik. U »slavnim« danima kulturno utmietničkog društva »BRATSTVO I 

JEDINSTVO<< vodio je niz godina Dramsku sekciju,  a bio je ujedno i tajnik tog društva. 


Njegovo djelovanje na tom području nije prestalo kad je društvo rasformirano i dramska sekcija prešla u »Sljeme« pod okrilje Sindikalne podružnice, niti onda kad je dramska aktivnost bila u okvirima Amaterskog kazališta koje je nažalost »umrlo«. Šteta!


Profesor Petravić djelovao je kao tajnik u »Društvu prosvjetnih radnika«, kao predsjednik Turističkog društva Sesvete, predsjednik UO knjižnice, dok je ova radila na amaterskoj bazi. Bio je član mnogih upravnih odbora i komisija (Planinarsko društvo, Turistički Savez, Fond za kulturu itd.)


Gotovo nije bilo akcije na kulturnom polju uz koju nije bilo vezano ime prof, Petravića. Nezaboravni su njegovi tekstovi za  konferansu na smotrama omladine i pionira...


Njegova publicistička djelatnost bila je bogata i raznolika. Publicirani su mu članci o jeziku u »Školskim novinama«, u časopisu »Obrazovanje odraslih<<, o dramskom amaterizma u »Kulturnom radniku«. U »Večernjem listu pisao je u rubrici o prošlosti Sesveta, u »Našim planinama o ljepotama našeg kraja, u »Turizmu<< o potencijalnim mogućnostima i uvjetima turizma kod nas. A njegovi članci objavljeni u »Sesvetskim novinama« poznati su svima nama.


Hobi prof. Petravića je skupljanje podataka iz prošlosti Sesveta i materijala za organizaciju budućeg Zavičajnog muzeja, (današnji Muzej Prigorja op. ur), za čije je otvaranje bio uvijek zagrijan. 


Sesvete nikad neće zaboraviti prof. Mirka Petravića i njegov rad, a nadamo se da i on neće zaboraviti nas i kad nam bude potreban da će »priskočiti<< u pomoć.


I na kraju:

Kaj morem ti nek reč...

od sveg ti srca hvalala


Marita Smiljanić


Vezane vijesti
Ažurirano: 18.4.2018. 16:50:06

Projekt Zelene i plave Sesvete

Je super
Daj Bože da i to dočekamo
Ne sviđa mi se / nije dobar
Ništa od toga neće biti
Ima li još koja boja osim zelene i plave?
( glasajte da biste vidjeli rezultate )

Create Account